Een veilige plek voor jong experiment

De jeugdhuizencoöperatie

Haven is een coöperatie van jongeren, jeugdhuizen en gemotiveerde partners. Samen zorgen we voor een veilige proeftuin waar jonge ondernemers de ruimte en tijd krijgen om te experimenteren met hun eigen project. Zo kunnen ze op een veilige manier de levensvatbaarheid van hun eigen onderneming testen terwijl ze de nodige ondernemerschapscompetenties ontwikkelen.

Onze toekomst

Wij geloven dat de juiste ondersteuning van jongeren die in hun vrije tijd en vanuit hun passie ondernemen, leidt tot maatschappelijke relevante en sterke projecten, persoonlijke groei en de juiste ondernemers-skills.

Daarom creëren we een experimenteerruimte waar jongeren de levensvatbaarheid van hun project kunnen testen en de juiste tools aanleren om dit waar te maken.

Onze partners

Bij Haven zijn we ervan overtuigd dat samenwerken de basis is voor een interessant aanbod voor onze jongeren. Wij staan dan ook steeds open voor coöperatie met partners en andere organisaties!

 


FORMAAT

Formaat is de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen en ondersteunt 400 werkingen. Formaat geeft vormingen, bouwt netwerken, zet projecten op en verdedigt de belangen van zijn leden.Formaat ondersteunt intensief de jeugdhuizen met een project Ondernemerschap en stond mee aan de wieg van Haven.


ARTEPRENEUR

ARTEpreneur wil studenten die goesting hebben om te ondernemen, maar die de stap naar het oprichten van een eigen onderneming te groot vinden, met raad en daad bijstaan.ARTEpreneur biedt een structuur waarbinnen studenten veilig kunnen ondernemen tijdens hun studies.


VLAIO

Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen en draagt zo bij tot een gunstig ondernemersklimaat.VLAIO gelooft in jongeren en ondernemerschap in jeugdhuizen. Ook zij ondersteunden de opstart van Haven.


DE PUNT & STARTERSLABO

Bedrijvencentrum De Punt en activiteitencoöperatie Starterslabo deelden hun praktijkervaring bij de opstart van Haven.


IMPULSKREDIET

Met het project ‘Jong en vol ondernemerschap’ verlaagt Impulskrediet de drempel tot ondernemerschap voor jongeren. Jonge ondernemers (tussen 18 en 28 jaar) krijgen de kans om hun project uit de doeken te doen, worden geholpen en geadviseerd of doorverwezen.


Partena Professionals

Het sociaal secretariaat en ondernemersloket ondersteunt de jonge ondernemers van Haven bij de opstart van hun activiteiten. Door een nauwe samenwerking is de uitstroom na Haven ook verzekerd bij Partena Professionals


ADMB verzekeringen

ADMB is onze trouwe partner voor de verzekering van onze jonge ondernemers. ADMB bekijkt mee welke mogelijkheden er zijn voor jonge ondernemers om veilig te ondernemen.


BNP Paribas Fortis

Haven werkt samen met BNP Paribas Fortis voor financiële dienstverlening van onze jonge ondernemers.


SD Worx

SD Worx ondersteunt Haven bij het uitrollen van het nieuwe project


Q-Bus

Q-Bus is een coöperatief boekhoudkantoor waarbij de boekhouding van onze jongeren wordt opgevolgd. Door de nauwe samenwerking bieden we een veilige haven voor experiment voor onze jongeren.

 

Itzu

Itzu is het interim kantoor via waar onze ondernemers werkkrachten kunnen aannemen om hun project te doen groeien.

 

Partner worden?

Haven staat steeds open om met meer partners samen te werken. Contacteer ons voor een mogelijke samenwerking!

Mail ons